Brancheorganisatie

 

Voetstudio Valkenswaard is aangesloten bij:

  • Ketenzorg Pozob
  • Kwaliteitsregister KABIZ.
  • branchevereniging voor pedicure Provoet
  • kwaliteitsregister voor pedicures ProCert 

 

De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de huisarts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders zoals b.v. diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten, internisten, chirurgen en verbandmeesters.

 

Gespecialiseerde en medisch pedicures die in het kwaliteitsregister pedicures staan, zijn pedicures die voldoen aan de onderstaande eisen;

  • Naleven van de hygiëne, arbo en milieu normen.
  • Naleven van de wettelijk verplichte richtlijnen, ten aanzien van Diabetes- en Reuma-aandoeningen.
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholing.

 

In het Kwaliteitsregister Pedicures kunt u zoeken of de betreffende pedicure een geregistreerde pedicure is, opdat u in aanmerking kunt komen voor evt. vergoedingen van uw ziektekostenverzekeraar.

Uw medisch pedicure

Carla Jansen Grossbek

Dollarhof 14
5551 DB   Valkenswaard

Mobiel:     06 28646345 (inspreekmogelijkheid)

Email:      info@voetstudiovalkenswaard.nl